Kyosho TS080B - Kyosho Egg R/C Laser Gun Dinosaur Velociraptor Brown  [KY-TS080B]

Kyosho TS080B - Kyosho Egg R/C Laser Gun Dinosaur Velociraptor Brown
Price:
USD$37.80
Brand:
Kyosho
Model:
KY-TS080B
Condition:
Brand New
Write a review
alt="Kyosho TS080B - Kyosho Egg R/C Laser Gun Dinosaur Velociraptor Brown" title="Kyosho TS080B - Kyosho Egg R/C Laser Gun Dinosaur Velociraptor Brown"

Kyosho TS080B - Kyosho Egg R/C Laser Gun Dinosaur Velociraptor Brown


Body size: L345 × D156 × H163 (mm)

Body weight: 570g

Copyright © 2008-2024 rcjaz.com All rights reserved